Dlaczego szkolenia internetowe są skuteczne?

Dobrze prosperująca firma to firma, która nie tylko inwestuje w produkt, ale przede wszystkim w swoją kadrę. Dlatego bardzo ważne jest to, aby znaleźć odpowiednie szkolenie dla swoich pracowników. Czego szukać? Coraz większą popularność zdobywają szkolenia na odległość, czyli szkolenia wykorzystujące, jako główne narzędzie Internet.

Dlaczego szkolenia na odległość?

Właściciele biznesu przede wszystkim chcą, aby firma działała bez nieuzasadnionych przerw, a to jest niestety konieczne, kiedy chodzi o szkolenie w tradycyjnej stacjonarnej formie. Często przerwę w pracy nawet kilkudniową mają całe działy, a to może skutkować stratami np. w produkcji. Natomiast w przypadku szkoleń internetowych nie ma konieczności, aby pracownicy opuszczali swoje stanowiska pracy na czas szkolenia, ponieważ w tym przypadku kurs może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie. Warunkiem takiego szkolenia jest oczywiście komputer i stałe łącze internetowe. Kolejne moduły kursu mogą być realizowane przez uczestnika nawet w jego prywatnym domu.

To, co jest charakterystyczne dla szkoleń na odległość to, że rolę lektora i sprawdzającego stan wiedzy przejmuje komputer. Chociaż niektóre kursy zastrzegają sobie, że na pewnych etapach kursu potrzebna jest współpraca uczestników z mentorem kursu. Wtedy osoba współpracująca z mentorem czy moderatorem danego modułu także kontaktuje się poprzez Internet, albo bezpośrednio na platformie albo drogą mailową.

Atrakcyjność tego rodzaju szkoleń to również niekonwencjonalne metody np. metoda projektu czy narzędzia np. nagrania audio, filmy, zdjęcia, wywiady, ćwiczenie interaktywne. Każda innowacja wprowadzona w system kursu zachęca uczestników do podejmowania kolejnych działań, staje się także motywacją.

Platformy szkoleniowe zapewniają dostęp dla większej liczby osób, co oczywiście jest znacznie tańsze niż organizacja kursu stacjonarnego. Dodatkowo zminimalizowane są koszty organizacji całego kursu, ponieważ nie jest wypłacane honorarium dla prowadzącego, nie trzeba organizować zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników kursu czy ewentualnego dojazdu. Przy kursach internetowych opłaty wymagają materiały, a właściwie ich przygotowanie i jednorazowa opłata uruchomienia całego kursu.

Zaletą kursów na odległość jest także to, że nawet po ich zakończeniu można wrócić do materiałów szkoleniowych, można je skopiować na komputer firmy czy komputer prywatny uczestnika kursu. W każdej chwili można do nich wrócić w ramach przypomnienia czy weryfikacji.

Kursy internetowe na koniec poszczególnych modułów wymagają od uczestnika wykonania konkretnego zadania, które będzie potwierdzeniem zrozumienia poszczególnych etapów. Na tym etapie potrzebna jest współpraca np. z mentorem, aby zadanie zostało poprawnie wykonane. Najczęściej istnieje możliwość jego poprawy. Niektóre kursy umożliwiają pracodawcy kontrolę nad tempem pracy uczestników i ich osiągnięciami. Oczywiście podobnie jak przy kursach tradycyjnych tak i przy kursach internetowych każdy uczestnik po zakończeniu kursu i oddaniu prawidłowo wykonanego zadania otrzymuje zaświadczenie czy certyfikat udziału w takim kursie.

Wiedza teoretyczna na temat kursów jest także dostępna w książkach. W księgarniach dostępna jest literatura, która w profesjonalny sposób wyjaśnia, na czym takie kursy polegają, jaki kurs wybrać. Poradniki w przystępny sposób mogą przybliżyć zalety kursu i przekonać do siebie nawet największego sceptyka.

Czy można nauczyć się współpracy?

Według specjalistów nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Istnieje wiele opinii, które różnią się od siebie. Od czego zacząć?

Predyspozycje do współpracy

Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym czy dana osoba czy grupa osób posiada możliwości do pracy w grupie. Na takie predyspozycje wpływ mają nie tylko warunki psycho – fizyczne, czyli temperament, ale też wpływy najbliższego środowiska. Oczywiście nie są to dane, które mogą być umieszczone w CV, dlatego rozmowa kwalifikacyjna powinna być poprowadzona w taki sposób, aby można było częściowo rozpoznać predyspozycje przyszłego pracownika.

Współpraca bardzo często jest dwojako pojmowana. O współpracy można mówić wtedy, kiedy osoba czy grupa posiada umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, potrafi z łatwością nawiązywać relacje interpersonalne. Drugie ujęcie współpracy to również umiejętność wpływania na postawy i zachowania innych osób. Są to cechy, które mają wpływ na jakość współpracy. Współpraca może być definiowana w założeniu współpracy partnerskiej i jako współpraca w roli lidera.

Według naukowców każdy z nas jest skłonny do współpracy, ponieważ posiada zalążki takiej umiejętności, ale wszystko zależy czy ta umiejętność będzie rozwijana i będzie właściwie pokierowana. Umiejętność współpracy w grupie jest umiejętnością, która jest wskazywana jako narzędzie pracy już na etapie szkoły. W ogłoszeniach o pracę bardzo często umieszczana jest fraza o możliwości pracy w zespole, podobnie jest w przypadku osób pisząc podanie o pracę – należy podkreślić, że taką zdolność się posiada i to na wysokim poziomie.

Dlaczego warto organizować grupę?

Coraz częściej pracodawcy, firmy wychodzą z założenia, że na wszelkie zmiany na rynku należy jak najszybciej reagować, a to dotyczy przede wszystkim poszukiwania metod na usprawnianie organizacji i zwiększenie jej efektywności. Badania udowadniają, że zespoły pracują efektywniej, osiągają optymalne wyniki, potrafią obniżyć koszty, są bardziej kreatywne, racjonalne i szybsze w podejmowaniu decyzji.

Grupa, która dobrze współpracuje znacznie szybciej znajduje rozwiązania, ponieważ jej członkowie są różni, a znalezienie rozwiązania problemu jest znacznie łatwiejsze przy większej liczbie osób. Grupa to większa kreatywność i innowacyjność. Dobra współpraca w grupie gwarantuje trafniejsze podejmowanie decyzji, ponieważ są one bardziej przemyślane i istnieje możliwość zaobserwowania problemu z różnych perspektyw. W zespole wszelkie zmiany wdrażane są znacznie szybciej, a może to wynikać ze zwiększonej dyscypliny, podziału ról, który wykorzystuje potencjał jednostek. Przy podziale zadań możliwe jest ich szybsze wykonanie. Jest także udowodnione, że grupy efektywniej zarządzają jednostkami. Atutem współpracy w grupie jest także szybsza weryfikacja i ewentualna korekta problemów.

Jednak tworząc grupę należy odpowiednio dobrać osoby, które będą potrafiły się ze sobą porozumieć. Kryteria doboru powinny opierać się na podobieństwach, ale także na różnicach, ponieważ zależy na tym, aby wszystkie osoby w zespole się wzajemnie uzupełniały.

Przy organizowaniu grupy bardzo ważna jest wiedza teoretyczna, którą można nabyć czytając fachową literaturę. Warto zainwestować w książki z tematyki inteligencji emocjonalnej, animacji współpracy, nowoczesnych modeli współpracy przedsiębiorstw. Przydatną pozycją książkową mogą okazać się testy kompetencji, z psychologii, testy osobowościowe.

Czy szkolenia e – learningowe się opłacają?

Pracodawcy coraz częściej szukają rozwiązań szkoleniowych, które by przynosiły spodziewane efekty, ale jednocześnie nie zakłócałyby pracy. Dlatego wybór pada na szkolenia na odległość, czyli szkolenia e – learningowe. Dlaczego? Ponieważ e – learning to nie tylko nowoczesne, ale przede wszystkim łatwe w użyciu i wygodne narzędzie, które w atrakcyjny sposób podnosi kwalifikacje pracowników.

Przede wszystkim w tego rodzaju szkoleniu może brać udział dowolna liczba pracowników, dodatkową zaletą jest to, że pracownicy mogą się szkolić w dowolnym miejscu, o dowolnej porze. Oczywiście warunkiem jest to, że muszą posiadać komputer i dostęp do Internetu. Do kursu przystąpić mogą ludzie o różnych umiejętnościach, ponieważ materiały i zadania są takie same dla wszystkich. Tego rodzaju szkolenia nie zaburzają planu pracy, ponieważ nie wymagają obecności kursantów o takiej samej porze w takim samym miejscu. Na kurs e – learningowy może zapisać się także jedna osoba, która chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Co jest jeszcze ważne w e – learningu?

Firma, która decyduje się na szkolenie na odległość może mieć gwarancję, że koszty tego rodzaju szkolenia są znacznie niższe niż koszty szkolenia w tradycyjnej formie. Na czym pracodawca może zaoszczędzić? W przypadku szkoleń przez Internet nie trzeba opłacać trenera czy szkoleniowca, ponieważ system internetowy przewiduje, że komputer przejmie rolę nauczyciela, a później egzaminatora. Znikają koszty ewentualnego dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ponieważ szkolenie może przebiegać w domu pracownika. Nie trzeba inwestować w drukowanie materiałów dla każdego uczestnika, bo w szkoleniach na odległość każdy uczestnik kursu materiały dostaje po zakończeniu modułu czy też drogą mailową. Zaletą takiego kursu jest to, że dostęp do materiałów jest stały i można z nich korzystać nawet po zakończeniu kursu. Szkolenia e – learningowe to jednorazowy koszt utworzenia materiałów i opłata za uruchomienie takiego kursu. Są to często koszty niewielkie w porównaniu z liczbą osób, która może brać w nich udział.

Innymi korzyściami wynikającymi z tego, że jest to kurs internetowy jest łatwość dostępu do wszelkiego rodzaju materiałów, które mogą być przechowywane na komputerze firmy, ale też na prywatnym dysku pracownika. Dla wszystkich bardzo ważna jest elastyczna forma kursu, czyli możliwość uczestnictwa w porze dogodnej dla użytkownika platformy.

Nowoczesność formy kursu powoduje, że metody, narzędzia i materiały są nie tylko atrakcyjne, ale także podane w przystępny sposób, a co najważniejsze merytorycznie poprawne. W trakcie tradycyjnych szkoleń treści przekazywane są poprzez wykład lektora, mogą to być prezentacje multimedialne czy fragmenty filmów. Natomiast kurs na odległość umożliwia korzystanie z elementów wideo, nagrań lektorskich, zdjęć, animacji czy interaktywnych ćwiczeń. Nowoczesne rozwiązania stają się dodatkową motywacją do działania i zwiększają efektywność pracy edukacyjnej kursantów.

W księgarniach można kupić literaturę, która w fachowy i przystępny sposób zobrazuje ideę e – learningu. Właściciel firmy zanim zdecyduje się na udział swoich pracowników w takim kursie może najpierw zapoznać się z książkami, poradnikami, w których odnajdzie merytorycznie poprawną wiedzę na temat szkoleń na odległość. Dobry poradnik powinien wyjaśnić np., czym są platformy e – learningowe, czym są moduły kursu, jaka jest rola mentora w przebiegu szkolenia, dlatego, aby zrozumieć atuty takich kursów pracodawca powinien najpierw poznać teorię związaną z tematem.