Dobry coach, czyli osobisty mentor

Coraz częściej w różnych grupach zawodowych pojawia się słowo coaching. Czym jest i na czym polega? Jest to system, którego zadaniem jest uruchomienie wszystkich zasobów, jakie posiada człowiek, które pomogą mu w osiągnięciu zamierzonego celu. Coaching zakłada, że każdy z nas posiada takie zasoby, ale nie potrafi ich w pełni wykorzystać.

Na czym polega metoda coachingu?

Ogólnie rzecz ujmując profesjonalny coaching, coach ma za zadanie znaleźć czy naprowadzić słuchacza na właściwą drogę, która mu zagwarantuje osiągnięcie celu. Dobry coach jest w stanie wskazać dobre cechy słuchacza, ale także potrafi uświadomić, nad czym powinniśmy popracować. Oczywiście nie jest to osoba, która znajdzie w tempie natychmiastowym złoty środek na nasze problemy, np. w pracy, nie zaproponuje gotowych rozwiązań. Ponieważ zasadą coachingu jest to, aby słuchacz potrafił sam po coachingowej rozmowie odnaleźć w sobie zasoby i motywację do działania.

Kurs coachingu nie jest receptą na wszystkie nasze problemy, ponieważ właściwie poprowadzony powinien skupić się na jednej sferze naszego życia. Nie wolno też myśleć, że coaching jest alternatywą dla tradycyjnej psychoterapii. Nie jest to metoda dla ludzi, którzy zmagają się np. z depresją czy nie potrafią otworzyć się na nowe wyzwania czy zmiany, ponieważ wychodzą z założenia, że takich zmian nie potrzebują.

Kim jest coach? Nie należy go mylić z terapeutą, psychologiem czy psychiatrą. Jest to osoba, która posiada wiedzę jak poprowadzić odpowiednio rozmowę czy jakie pytania zadać, aby rozmówca potrafił sam zauważyć, że potrzebuje zmian w danej sferze jego życia. Często wystarczy jedno pytanie zadane w odpowiedni sposób, aby słuchacz doszedł do zaskakujących wniosków. W trakcie kursu słuchacz może nie tylko rozpoznać swoje nowe możliwości, ale też wyzbyć się niepotrzebnych barier wewnętrznych.

Istnieją dwa rodzaje coachingu. Life coaching przeznaczony dla osób, które szukają nowych rozwiązań w życiu zawodowym, ale i w osobistym i business coaching, który jest kierowany dla grup, organizacji biznesowych. Pozytywne efekty z coachingu osiągnie ta osoba, która przede wszystkim wie czy jest coaching. Nie jest ważny zawód, wykształcenie czy status społeczny, ponieważ praca z coachem jest ukierunkowana na osiąganie satysfakcjonujących rezultatów w każdej dziedzinie życia. Bardzo ważne jest to, że pracując z profesjonalnym coachem słuchacz odnajduje w sobie świadomość swojego potencjału, a z czasem przychodzi reszta, czyli wyznaczanie sobie nowych zadań, motywacja i wreszcie satysfakcja z wykonanego działania. Na takie kursy często uczęszczają osoby, które nie mają lub zatraciły wiarę w siebie i swoje możliwości. W sferze zawodowej kurs może pomóc w odzyskaniu satysfakcji z wykonywanej pracy, czyli wyprowadzić słuchacza ze stanu wypalenia zawodowego, odzyskać chęci do działania np. po utracie pracy czy motywację do jej zmiany. W sferze osobistej taki kurs może być drogowskazem do podjęcia działań dla osób, które nie akceptują siebie, nie potrafią kontrolować swoich emocji, mają problem z nawiązywaniem relacji czy nie potrafią znaleźć dystansu i granicy pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym.

Jak się szkolić? Oczywiście bardzo ważne są kursy pod różną postacią, ale przy szkoleniu istotna jest również poprawna merytorycznie literatura. Jakie tytuły sprawdzą się przy zdobywaniu doświadczenia. Bardzo ważne są książki z psychologii, oczywiście jest to szerokie pojęcie, dlatego należy szukać konkretów i zainwestować w literaturę z zakresu

  • Dynamiki procesów grupowych
  • Poziomów słuchania
  • Diagnozy stylu komunikacyjnego
  • Metafory w pracy coacha
  • Asertywności – konstruowania informacji zwrotnej

Na rynku dostępne są także książki, z których można się dowiedzieć czy dana osoba ma predyspozycje do bycia profesjonalnym coachem, mogą to być np. testy kompetencji wydane w formie książkowej. Każda praktyka jest poparta teorią, dlatego tak ważne jest, aby każdy kto chce zostać trenerem powinien cały czas poszukiwać nowych tytułów książek, które ułatwią zbieranie doświadczenia.

Kurs coachingu – konieczność czy zbyteczne działanie?

Coaching to proces, który coraz częściej pojawia się przy okazji szkoleń, warsztatów przeprowadzanych w ośrodkach pracy, w szkołach czy na uczelniach. Jaka jest jego definicja? Zakłada ona, że coaching jest jedną z zasadniczych metod rozwoju każdego człowieka w różnych sferach jego życia i działania. Popularność tego procesu rośnie z roku na rok i nie dotyczy już tylko grup, ale także sprawdza się w przypadku osób indywidualnych.

Co oznacza słowo coach? Szukając źródeł tego słowa odnajdujemy kilka znaczeń w języku angielskim – kareta, trener, autokar. W wieku XIX i XX określenia stosowano do opisu trenera sportowego, który specjalizował się z takich dyscyplinach jak golf, jazda konna czy tenis. Ponieważ są to dyscypliny nie tylko elitarne, ale także takie, które wymagają właściwego przygotowania zawodników i nie chodzi tylko o fizyczną kondycję, ale także o nastawienie psychiczne. W takim przypadku trener staje się mentorem dla sportowca, który pomaga mu pokonywać psychiczne bariery. Współcześnie termin coach został przeniesiony także na inne dyscypliny sportowe np. piłkę nożną, ale zdarza się także, że swojego coacha posiadają np. zespoły muzyczne, aktorzy, a więc ludzie kultury i sztuki.

Coaching – czym jest?

Chcąc ogólnie zdefiniować słowo coaching i wyjaśnić, z czym się wiąże, można powiedzieć, że jest systemem, który pomaga ludziom w byciu lepszym pracownikiem, sportowcem, rodzicem czy nawet człowiekiem. Coaching ma na celu poprawę komunikacji, określenie konkretnych celów i sposobów ich osiągania. Zadaniem coacha jest znalezienie dla konkretnej grupy osób sposobu na szybsze, łatwiejsze i efektywniejsze działanie w danej dziedzinie. To proces, który jest zorientowany na błyskawiczny i pewny rezultat. Chodzi oto, aby znaleźć sposób na dotarcie z jednej sytuacji do drugiej, ze stanu obecnego do stanu pożądanego.

Idąc na kurs coachingu możemy dowiedzieć się jak osiągnąć nowe rezultaty w eleganckiej formie. Mogą to być rezultaty z różnych sfer naszego życia, a więc rezultaty: zawodowe, biznesowe, ale i prywatne. W trakcie kursu może się okazać, że istnieją cele planowane i nieplanowane, te drugie pojawią się w trakcie szkolenia, ponieważ mogą być ukryte w naszym potencjale. Co ważne dla coachingu to, że wychodzi poza stereotypy i standardowe ramy działania, ponieważ chodzi o stworzenie nowej wizji siebie. Jest to nie tylko rozwój organizacyjny, ale także osobisty, który będzie wspierał relacje i wydajność naszych działań.

Coaching nie ma końca. Ponieważ w myśl powiedzenia, że człowiek uczy się przez całe życie, podobnie jest z doskonaleniem siebie. Naszą rzeczywistość i świat, który nas otacza kreujemy przez całe życie. Bardzo często w trakcie kursu okazuje się, że coaching odkrywa w nas nowe pokłady energii, nowe wizje i cele. Coaching dzieli się na pozytywny i negatywny – oba systemy prowadzą do wzrostu. Jednak w coachingu profesjonalnym najczęściej jest stosowany coaching pozytywny.

Na czym polega coaching? Przede wszystkim opiera się na specjalnie poprowadzonej rozmowie, która jest nastawiona na cel klienta, a także na zadawaniu odpowiednich pytań. Chodzi o to, aby rozmawiać tak, aby w trakcie takiej rozmowy rozmówca zdał sobie sprawę, że jego przekonania wymagają zmian. Do wniosków każdy powinien dochodzić sam. Profesjonalny coaching bazuje tylko na jednej sferze życia i nie powinien dotykać sfery duchowej.

Czy każdy może zostać coachem? Oczywiście potrzebne są predyspozycje do tego, aby umiejętnie prowadzić trening. Przygotowując się do bycia coachem można wspierać się poradnikami, które ułatwią rozpoznawanie np. problemu u danej osoby czy grupy osób. Warto także zainwestować w książki, które przybliżą ideę tego systemu. Bycie dobrym coachem oznacza praktykę nabytą nie tylko na szkoleniach, ale i w pracy z ludźmi. Jednak każda praktyka powinna być oparta na wiedzy, którą można zdobyć czytając przewodniki, poradniki innych coachów, którzy dzielą się w nich swoim doświadczeniem. W biblioteczce każdego trenera powinny się również znaleźć książki z psychologii, inteligencji emocjonalnej. Jest to zawód, który wymaga ciągłego doskonalenia, doszkalania, a w tym może pomóc fachowa i merytorycznie poprawna literatura.